CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA THOITRANGAMBER.VN

Đảm bảo sự riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng với AMBER, vì thế chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách vào những trường hợp được nêu sau:
Bảo vệ thông tin cá nhân là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.

Thu thập thông tin cá nhân
Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn trong suốt quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này để thuận tiện cung cấp dịch vụ đến bạn. Chúng tôi không giới hạn thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.
Những thông tin khách hàng sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
- Giao hàng quý khách đã mua tại AMBER
- Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
- Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách
Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân
Chúng tôi sẽ giữ kín thông tin của khách hàng trong thời gian giao dịch dù bạn là khách hàng thường xuyên hay một lần
Chúng tôi sẽ không bán, không trao đổi thông tin hay chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một đơn vị nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tạiAMBER. Trong một vài trường hợp đặc biệt, AMBER có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật.
Thay đổi của Chính sách Bảo mật 
AMBER có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.
AMBER có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.

Nếu quý khách có ý kiến hay đóng góp gì, xin vui lòng gửi đến địa chỉ bưu điện hoặc gửi email tới thoitrangamber@gmail.com , gọi số hotline 0942.85.3663. Chúng tôi luôn sẳn sàng lắng nghe nhận xét của quý khách.

Trân thành cảm ơn quý khách sử dụng dịch vụ!